fbpx

เทคนิคการปลูกดอกบัว จากเกษตรผู้คุกคลีอยู่วงการบัวมายาวนาน

เชื่อว่าคงมีหลายท่านที่ชื่นชอบความงามของดอกบัว บางคนชอบถึงขั้นต้องซื้อพันธุ์มาปลูกที่อ่างหน้าบ้านเลยก็มี ปัจจุบันนี้มีบัวหลากหลายสายพันธุ์ ที่ทั้งพันธุ์ที่สามารถกินได้ และบัวสายพันธุ์ที่เป็นไม้ประดับอ่างหน้าบ้านก็มี การปลูกบัวนั้นถือว่าไม่ง่าย และก็ไม่ถือว่ายากจนเกินไปหากผู้ที่จะปลูก สนใจหาข้อมูลต่างๆ มาศึกษา เชื่อว่าคงไม่ยากเกินไป วันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการปลูกบัวแบบง่ายๆ มาให้ท่านผู้ที่กำลังหาข้อมูล การปลูกบัวมาฝากกันจ้า อันดับแรกสิ่งที่เราจะต้องรู้ก็คือ สายพันธุ์ของบัว ซึ่งในประเทศไทยนี้ จะมีบัวอยู่ด้วยกัน สามชนิด หรือเรียกอีกอย่างว่า 3 สกุล คือ สกุลบัวหลวงหรือเรียกอีกอย่างว่า บัวปทุมชาติ สกุลบัวสาย หรือ อุบลชาติ และ สกุลวิกตอเรีย หรือ บัวกระด้ง ซึ่งบัวเหล่านี้บางท่านอาจไม่รู้จักชื่อเสียงเรียงนาม แต่สำหรับผู้ที่รักและชื่นชอบในการปลูกบัวก็จะรู้จักกันเป็นอย่างดี

ในเรื่องของการปลูกบัว และการดูแลรักษาบัวนั้น บัวนั้นแตกต่างจากพืชชนิดอื่น ตรงที่บัวนั้นสามารถจะเจริญเติบโตได้ดี ในพื้นที่ที่เป็นดิวเหนียว หรือดิน ท้องร่อง ที่มีธาตุโปแตสเซียมสูง การปลูกบัวนั้นไม่ควรใช้ดินที่มีซากอินทรีย์วัตถุ เพราะอาจจะเป็นผลเสียกับบัว และรา กของบัวเราจะไม่สมบูรณืได้ ในเรื่องน้ำที่เหมาะแก่การปลูกบัวนั้น ควรเป็นน้ำที่สะอาดความเป็นกรดด่าง ไม่เกิน 8.0 PH ส่วนอุณหภูมิขิงน้ำก็ไม่ควรที่จะร้อนเกินไป ควรอยู่ที่ประมาณ 15-35 องศา และก็ไม่ควรเกิน 50 องศาด้วย ส่วนระดับน้ำในความลึกต่างก็ไม่เหมือนกัน เราจะแบ่งออกดังนี้

บัวน้ำตื้น ความลึกของน้ำควรอยู่ระหว่าง 15-30 ซม. ควรมีผิวหน้าของน้ำ เพื่อให้ใบบัวได้แผ่กระจายด้วย
บัวน้ำลึกปานกลาง ความลึกจะอยู่ประมาณ 30-60 เซ็นตืเมตร. มีผิวหน้าของน้ำให้บัวได้แผ่กระจาย
บัวน้ำลึกมาก บัวชนิดนี้จะเติบโตและสายของบัวนั้นจะยาวมาก น้ำลึกที่พอเหมาะกับบัวชนิดนี้ คือ 60-120 ซม
การสังเกตระดับน้ำที่เหมาะสมกับบัวนั้น สังเกตจากก้านดอก ลักษณะของดอก ตั้งตรงในแนวดิ่ง

แสงแดดที่เหมาะกับการปลูกบัว  ตามตำราทั่วไปบอกว่า บัวนั้นเป็นพืชที่ไม่ค่อยจะถูกกับแสงแดดที่จัดมาก ดังนั้นผู้ที่ปลูกบัวเพื่อเชิงพานิชณ์นั้น ก็ควรต้องหลีกเลี่ยงไม่ให้บัวนั้นได้รับแสงแดดที่ร้อนจัดมากจนเกินไป แต่ถ้าปลูกบัวในที่ร่มนานจนเกินไป ก็จะทำให้ดอกของบัวนั้นเจริญเติบโตช้า หรืออาจจะไม่งอกเงยขึ้นมาให้เห็ฯเลยก็ได้

การให้ปุ๋ยนั้น ให้เราสังเกตจาก ถ้าบัวของเรานั้นเล็กว่าปกติที่จะเป็น และหยุดการเจริญเติบโต เหลืองและแก่เร็วขึ้น ให้สันนิญานได้เลยว่า บัวของเรานั้นขาดอาหารหรือปุ่ย  วิธีที่จะช่วยให้บัวได้กลับมาสวยงามอีกครับ ก็คือการใส่ปึ่ยให้บัว สำหร้บบัวเผื่อน และบัวสาย พร้อมทั้งบัวจงกลณี ที่มีเจริญเติบโตมากในทางดิ่งนั้น ให้เราฝังด้านใดก็ได้ แต่สำหรับบัวหลาง บัวฝรั่ง และอุบลชาติ แนะนำว่าให้ฝังด้านหน้าแนวจะดีกว่า

เรียบเรียงโดย สายฟ้า