fbpx

วิธีการปลูกถั่วลิสง ให้ได้ผลผลิตสูง

ถั่วลิสง แท้จริงแล้วไม่ได้มีถิ่นกำเนิดอยู่ในประเทศไทย สันนิฐานว่า มาจากแถวบราซิล หรือแถบเทือกเขาแอนดีส แต่สายพันธุ์เข้ามาประเทศไทยเมื่อใดไม่เป็นที่แน่ชัด แต่คงเข้ามาเมื่อหลายร้อยปีที่แล้ว ปัจจุบันนี้ทั่วทุกภาคของประเทศไทยก็นิยมปลูกกัน โดยเฉพาะเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดนครนายก จังหวัดลพบุรี จังหวัดสระบุรี จังหวัดลำปาง และจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์นั้น มีการปลูกเป็นแหล่งประจำที่ ต.น้ำริด ต.บ้านด่านนาขาม อ.เมือง รวมๆพื้นที่ปลูกก็ประมาณตำบลละ 2,500 ไร่ ถั่วลิสงนั้นจะให้ผลผลิตดีถ้าปลูกในช่วงแล้ง ถั่วลิสงนั้นมีมีอยู่ด้วยกันหลายสายพันธุ์ สำหรับเกษตรกรที่สนใจปลูกสำหรับกะเทาะเมล็ดขายนั้น แนะนำให้ปลูกสายพันธุ์พระราชทานจัมโบ้ลาย พันธุ์กาฬสินธุ์ 2 เพราะคนส่วนมากนิยมบริโภคในรูปของถั่วต้มสด แต่ทุกวันนี้ก็มีสายพันธุ์ดีดี อีกหลายสายพันธุ์เช่นกัน ได้แก่ สายพันธุ์ขอนแก่น ขอนแก่น 60-1 ขอนแก่น 60 – 2 ขอนแก่น 60 – 3 ขอนแก่น 4 ขอนแก่น 5 ขอนแก่น 6 กาฬสินธุ์ 1 กาฬสินธุ์ 2 ขอนแก่น 84-7 ขอนแก่น 84-8 และก็ยังมีถั่วลิสง พันธุ์พื้นเมืองที่ตลาดต้องการและเป็นที่นิยมต้มกินสด ลักษณะของเมล็ดจะมีเยื่อหุ้มเมล็ดสีอ่อนๆ ซึ่งสายพันธุ์นี้ปัจจุบันเป็นที่นิยมปลูกกันมาก

การปลูกถั่วลิสงนั้นไม่มีข้อจำกัดในเรื่องของฤดูในการปลูก เพราะสามารถปลูกได้ทั้งหน้าฝนและช่วงหน้าแลงแล้ง เพราะว่าถั่วลิสงนั้นไม่ต้องการน้ำมาก ส่วนวิธีการปลูก อันดับแรกเลย เรื่องของการเตรียมดินก่อนปลูกนั้นสำคัญมาก เพราะการเตรียมดินปลูกเราต้องไถพรวนดิน 2 รอบ ในตอนที่ดินมีความชื้นที่พอเหมาะ การไถพรวนดินนั้น ควรไม่ให้ลึกเกิน 20 Cm ไถเสร็จควรตากดินให้แห้ง เพื่อเป็นการกำจัดวัชพืชให้สิ้นเสียก่อน แล้วทำการไถกลบ เศษวัชพืชอีกครั้ง พื้นที่ไหนที่ดินเป็นกรดแนะนำให้หว่านปูนขาว ประมาณ 100 – 300 ก.ก./ไร่  แล้วจึงทำการพรวนย่อยดิน แล้วกลบก่อนปลูก การหว่านบุ๋ยหมักจากเศษพืชนั้น จะช่วยให้ถั่วลิงสงของเราในฝักค่อนข้างเต็ม สำหรับการปลูกฤดูแล้ง ควรยกร่องและแต่งสันร่องให้เสมอกัน เพื่อความสะดวกต่อการให้น้ำ แต่ถ้าพื้นที่นั้นดินแน่นควรทำร่องให้แคบ สันของร่องนั้น ควรกว้างประมาณ 70-90 cm

ในการปลูกนั้นการหยอดเมล็ดไม่ควรลึกจนเกินไป และการปลูกนั้นควรให้ระยะห่างประมาณ 30×40 Cm หยอดต่อหลุมไม่ควรเกิน 2-3 เมล็ด ในชาวงแรกของการปลูกควรรดน้ำ 7 วันต่อครั้ง ถัดจากนั้นก็เพิ่มขึ้นเป็น 15 วันต่อครั้ง แต่ช่วงที่ถั่วเริ่มจะงอกต้นนั้น พยายามอย่าให้ขาดน้ำ เพราะช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่ถั่วกำลังแทงลองเข็ม และเป็นช่วงที่กำลังสร้างฝัก การรดน้ำนั้น แนะนำรดน้ำทีล่ะน้อยๆ แต่ให้รดบ่อยๆถือว่าดีมาก

การใส่บุ๋ย ในพื้นที่ที่ดินไม่ค่อยมีความสมบูรณ์ แนะนำให้ใส่บุ๋ยยุเรีย ในอัตราส่วน 15-20 ก.ก./ไร่ หรือใช้บุ๋ย สูตร 12-24-12 ในอัตราส่วน 25 กก./ไร่ ทำการรองก้นหลุมและโรยรอบๆบริเวณด้านข้าง แล้วทำการพรวนดินกลบ ผ่านไปประมาณ 15 วัน ในพื้นที่ ที่มีดินทรายมากจะมีแคลเซียมต่ำ เราควรใช้ปูนขาวโรยโคนต้นในระยะออกดอก ประมาณ 100 กิโลกรัมต่อหนึ่งไร่

พืชทุกชนิดล้วนแต่มีศัตรูพืชทั้งนั้น ในส่วนของถั่วลิสงก็เช่นกัน ศัตรูพืชของถั่วลิสง มี หนอนชอนใบ เพลี้ยอ่อน เพลี้ยไฟ เพลี้ยจักจั่น และเสี้ยนดิน รวมถึงสัตว์พวกหนู เกษตรกรผู้ที่ปลูกควรมีวิธีป้องกันด้วย ควรหมั่นดูแลรักษาตลอดอายุถั่ว

การเก็บฝักสดเป็นถั่วต้ม ควรเก็บในช่วงอายุประมาณ 90  วัน ตลาดของถั่วลิสงทุกวันนี้ ยังคงเปิดกว้างและต้องเป็นจำนวนมากเพราะแค่บริโภคสดและแปรรูปก็มีจำนวนไม่พอต่อความต้องการแล้ว  และทุกวันนี้มีงานวิจัยออกมาว่า ถั่วลิสงนั้นสามารถสกัดเป็นน้ำมันได้ด้วย ซึ่งก็ทำให้มั่นใจได้ว่า อนาคตราคาถั่วลิสงจะมีแนวโน้มเพิ่มราคาสูงขึ้น และเป็นที่ต้องการมากยิ่งขึ้นด้วย  ประโยชน์ของถั่วลิสงอีกอย่างคือ มีประโยชน์ต่อร่างการ มีส่วนช่วยบำรุงสมอง รวมถึงความจำ และยังช่วยบำรุงสายตาอีกด้วย แต่นำว่าอย่ากินมากจนเกินไปนะ เพราะถั่วลิสงมีส่วนช่วยให้อ้วนได้